KVALIFIKÁCIE

Preselekcie budú vo forme prezentácie jednotlivých tanečníkov na hip hop, tancovať však môžete akýkoľvek tanečný štýl, či už si bboy, bgirl alebo máš najradšej hip hop freestyle.

Po preselekcii sa klasicky postupuje do battles, kde sa bude vyberať top 8 alebo top 16, podľa počtu prihlásených. Víťaz každého predkola získava preplatenú cestu na finále v Bratislave a možnosť súťažiť na hlavnom finále.

Ak vieš že prídeš, zaregistrovať sa možeš už teraz, veľmi nám to pomôže s časovým harmonogramom počas eventu! Vopred ďakujeme. Registrácia bude taktiež prebiehať na mieste počas workshopov.

 
 
Bratislava final.jpg

8.4.2018 - 16:00

OC POLUS Bratislava

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Dando

DJ: Miloš


squario.jpg

14.4.2017 - 15:00

AQUARIO SHOPING CENTER NOVÉ ZÁMKY

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Dando

DJ: Miloš


forum.jpg

15.4.2018 - 15:00

FORUM POPRAD

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Regina

DJ: Miloš


martin final.jpg

21.4.2018 - 15:00

OC TULIP Martin

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Regina

DJ: Miloš


trnava final.jpg

22.4.2018 - 15:00

OC MAX PRešOV

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Regina

DJ: Miloš


laugaricio.jpg

5.5.2018 - 15:00

OC LAUGARICIO TRENčín

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Chilli

DJ: Miloš


banska final.jpg

6.5.2018 - 15:00

OC EUROPA Banská Bystrica

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Chilli

DJ: Miloš


cassovia.jpg

12.5.2018 - 16:00

OC CASSOVIA KOšICE

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Chilli

DJ: Miloš


Lucenec final.jpg

Udeľujem, v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov,

Street Dance Academy s.r.o.

povolenie na spracovanie, archivovanie a používanie mojich osobných údajov, konkrétne: mena a priezviska, e-mailovej adresy a telefónnych kontaktov, čísla občianskeho preukazu, rodného čísla, adresy bydliska, číslo účtu v banke, druh umeleckej a inej činnosti v zmysle aktuálnej zmluvy ku konkrétnemu kontraktu, fotografického a video - záznamu v zmysle umeleckej činnosti, umelecké meno                                                                                                                              na účely : spracovanie zmlúv, dohôd, informačne – počas trvania konkrétnej akcie, na reklamné a predajné účely, prevádzkovanie tanečnej školy, prevádzkovanie tanečných podujatí, konkurzy, podávanie prihlášok

Street Dance Academy, s.r.o; Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava, bude využívať predmetné údaje výlučne na vyššie uvedené účely.

Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať odoslaním žiadosti o likvidáciu mojich Osobných údajov písomnou formou doručenou do vlastných rúk, prípadne poštou do vlastných rúk na adresu: Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava

Mám právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, t.č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním mojich Osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi na základe tohto súhlasu.

13.5.2018 - 16:00

OC GALERIA Lučenec

MC: Laci Strike

POROTA: Gorky, Petra Alma, Chilli

DJ: Miloš